Over Mildred Monpellier


Op 19 jarige leeftijd vertrok Mildred Monpellier naar Frankrijk om daar als vrijwilligster in een klooster voor dakloze vrouwen en kinderen te gaan werken. De opvang bood voornamelijk onderdak aan vrouwen die waren gevlucht voor huiselijk geweld. Het contact met de vrouwen en kinderen was intensief. Van dichtbij zag zij vrouwen, die uit een psychisch afhankelijke en uitzichtloze situatie kwamen, stap voor stap de regie weer in eigen handen namen. Zij zag een 'kansloos' individu met een beetje ondersteuning weer kansrijk kan worden.

In de periode in Frankrijk groeide haar belangstelling voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de mens. Ze besloot om aan het Fontys college te Eindhoven de opleiding tot HBO-verpleegkundige te volgen. Na afronding van deze studie werkte ze als Bemoeizorg verpleegkundige en voor de Medische Opvang voor Asielzoekers (MOA) in Nederland. Het werk in de asielzoekerscentra liet haar kennismaken met de perceptie van ziekte en gezondheid binnen verschillende culturen. Dit gegeven intrigeerde haar en leidde ertoe dat ze de master Medische antropologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam ging volgen.

In de onderneming Monpellier Sociaal maatschappelijk voorlichtings en adviesbureau kan zij haar kennis en kwaliteiten als medisch antropologe en verpleegkundige tot uiting te brengen. Ze leeft door te doen wat bij haar past.