Projecten


Avans Hogeschool Den Bosch, 01/2012 – heden

Functie: Afstudeerbegeleider van afstudeerprojectenaan de Academie voor Sociale Studies
Taken: Coachen en begeleiden van studenten in de afstudeerfase.


12N Stedenbouw Eindhoven, 11/2011 – heden

Functie: Kwalitatief onderzoeker
Taken: Opstarten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek in een –zogenaamde- achterstandswijk in Eindhoven naar de woonwensen/buurtbeleving van de buurtbewoners.


NatuurSUPER (tijdelijke tuin op braakliggend terrein) Eindhoven, 09/2011 – heden

Functie: Locatiemanager
Taken: Buurtbewoners informeren, enthousiastmeren en mobiliseren, ontwikkeling van de tuin van wens tot werkelijkheid managen, begeleiding van stagiaires, methodiek ontwikkeling.

Ascent Safety BV Amersfoort, 02/2011 - heden

Functie: Freelance instructeur Eerste Hulp
Taken: Geven en (competentiegericht) examineren van tweedaagse EHBO cursussen aan o.a. medewerkers van de Explosieven en Ontruimingsdienst en zwem- en sportleraren.

Universiteit van Amsterdam (Department of Cultural Anthropology ) 11/2010 - 03/2010

Functie: junior onderzoeker
Taken: In een onderzoeksteam kwalitatief onderzoek uitvoeren naar Chinese mensenhandel en smokkel in de Chinese beautysector in Nederland.

RE-U works (werkervarings- activeringsplaats voor vrouwen) Eindhoven, 10/2010 - heden

Functie: Freelance (re)integratie coach in het naaiatelier RE-U works
Taken: Coachen van (allochtone) vrouwen met multipoblematieken die een lange afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij hebben. Coaching vanuit een emancipatoire visie.